plh3auh0v0e926b7a1uj73i7l5
Miraca - Support administration

Miracas support administration


Klik på et af nedenstående support-emner.


Før salg


Spørgsmål du gerne vil have besvaret før et eventuelt køb af alarm.


SIM-kort


Spørgsmål til simkort eller telefonnumre til simkort. Spørgsmål om fakturaer for forbruget kan også stilles her.


Fejl på alarm eller sensor


Sidder du med en sensor eller en alarm du ikke mener gør som den skal.


Andet


Spørgsmål der ikke hører under en anden kategori.